Vizbee – מערכות RFID

Vizbee - RFIDחברת Vizbee מייצרת מערכות RFID עבור איתור ומעקב אחר נכסים ואנשים לטובת ניהול וביצוע פרוייקטים מורכבים בתחומים שונים. חברת Vizbee פנתה אלי על מנת שאצור עבורם מערכת שלמה של מסכי ממשק משתמש עבור כל כלי המעקב והניהול שלהם.
הפרוייקט כלל עיצוב ממשקי משתמש עבור מסכים במגוון תחומים: רפואה, לוגיסטיקה, אבטחה, גלריות, מוזיאונים ועוד.
בנוסף, הסטודיו ייצר אייקונים ייחודיים עבור המסכים השונים, כל זאת תוך חשיבה על ממשק קל, נוח וידידותי למשתמש. דבר זה אינו טריוויאלי כאשר מדובר במערכת כה מורכבת ומשוכללת.

מה בוצע:
עיצוב ממשק משתמש
פתרונות UI
עיצוב אייקונים
עיצוב מצגות תדמית

www.vizbee-rfid.com

מספר מסכים לדוגמא:

 

 

מסך מערכת ניהול מלאי באמצעות מעקב RFID - Vizbee

מסך מערכת ניהול מלאי באמצעות מעקב RFID - Vizbee

 

 

 

 

מסך מערכת ניהול מלאי באמצעות מעקב RFID – Vizbee

מסך מערכת ניהול מלאי באמצעות מעקב RFID – Vizbee

 

 

 

מתוך מצגת החברה - Vizbee RFID

מתוך מצגת החברה - Vizbee RFID

 

 

 

 

מסך מעקב וידאו אחר פירטי מוזיאון - Vizbee RFID

מסך מעקב וידאו אחר פירטי מוזיאון - Vizbee RFID

 

 

 

 

מסך ניהול מערכת ותהליכי זרימה - Vizbee RFID

מסך ניהול מערכת ותהליכי זרימה - Vizbee RFID

 

 

פורסם בקטגוריה תיק עבודות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.